naše služby, ktoré slúžia pre Váš komfort


elektroinštalácia

V oblasti elektroinštalácie vieme zabezpečiť zákazníkom práce v zmysle ich projektov, ako aj s vypracovaním projektu podľa zadaných požiadaviek od investora. Hlavnou oblasťou sú elektroinštalácie bytových domov, rodinných domov a stým spojené NN Prípojky ako aj blsekozvody. Každú stavbu s ukončením revíznych správ. Vieme byť nápomocný s externými spoločnosťami v oblasti kamerových systémov, zabezpečovacích systémov, elektrickej požiarnej signalizácie ako aj hlasovej signalizácie požiaru. Sme taktiež partnerom LOXONE, vďaka čomu vieme zabezpečiť Vašu domácnosť v modernom inteligentnom štýle. Vďaka realizácie odvetraní, klimatizácii, kúrenia máme nášho preškoleného technika ktorý zabezpečuje montáž spúšťanie ako aj servis.


vzduchotechnika, klimatizácia, rekuperácia 

Rekuperácie, klimatizácie samozrejme s dodaním všetkých technológii ako aj s ich uvedením do prevádzky našim preškoleným pracovníkom.

V tejto oblasti vieme zabezpečiť vypracovanie projektov a samozrejme aj samotné realizáie.Ide o vetranie hál, bytových domov, kuchýň. 

kúrenie a zdravotechnika

Naše oddelenie zabezpečuje služby v oblasti zdravotechniky a kúrenia. Kúrenie je v dnešnej dobe neodmysliteľnou súčasťou každej stavby a je strašne špecifické svojimi možnosťami. Vieme poskytnúť zákazníkom samozrejme realizácie podľa zadaných projektov, a v dnešnej dobe s hlavným zdrojom tepelným čerpadlom, na ktoré vieme zákazníkom vybaviť dotácie.

Prihliadnuc na samotné projekty vieme zabezpečiť zákazníkom zdroje ako sú plynové kotly, elektrické, kotly na ekohrášok, peletky, tuhé palivo....Pridanou hodnotou je regulácia kúrenia termostatmi a to obyčajnými s možnosťou regulácie v danej miestnosti, alebo s termostatmi ktoré je možné mať pod kontrolou aj cez aplikáciu priamo z mobilu.

stavebná práca

Na základe požiadaviek zákazníkov sme rozšírili našu spoločnosť o stavebnú činnosť. Ide hlavne o stavby menšieho rozsahu a to rodinné domy na kľúč, menšie rekonštrukcie, fasády, obklady a ďalšie.

Taktiež vieme postupovať podľa Vami zadaných projektov ako aj s vypracovaním projektov podľa Vašich predstáv a následne realizáciou. 


Vytvorte si webové stránky zdarma! Táto stránka bola vytvorená pomocou služby Webnode. Vytvorte si vlastný web zdarma ešte dnes! Vytvoriť stránky